Toate produsele din topul vanzarilor
  • Regulament intern pentru Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (cod CAEN 9602)

Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (cod CAEN 9602) - Regulament intern

9602RI

Regulament intern pentru Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (cod CAEN 9602)

128,00 lei
Cantitate
Gata redactat! Descărcare instant!

Descriere

Regulament intern (Regulament de ordine interioară) pentru coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare .
Cuprins:
CAPITOLUL I. Dispoziții generale
CAPITOLUL II: Reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității (pentru activitatea cu codul CAEN rev. 2 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare )
CAPITOLUL III. Reguli generale de ordine interioara pentru prevenirea și stingerea incendiilor
CAPITOLUL IV. Reguli privind respectarea principiului nediscriminării, al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă
CAPITOLUL V. Contractul individual de muncă: încheiere, executare, suspendare și încetare. Reguli privind dreptul la preaviz
CAPITOLUL VI. Drepturile şi obligațiile angajatorului și salariaților
CAPITOLUL VII. Timpul de lucru, repaus, concedii și salarizare
CAPITOLUL VIII. Munca la domiciliu. Telemunca
CAPITOLUL IX. Formarea profesională a salariaților
CAPITOLUL X. Criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaților
CAPITOLUL XI. Reguli referitoare la disciplina muncii, procedura disciplinară, abaterile disciplinare, cercetarea disciplinară şi sancțiunile aplicabile
CAPITOLUL XII. Răspunderea patrimonială a angajatorului şi a angajaților
CAPITOLUL XIII. Procedura de soluționare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților
CAPITOLUL XIV. Reguli privind protecția maternității la locul de muncă
CAPITOLUL XV. Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
CAPITOLUL XVI. DISPOZIŢII FINALE

Anexe incluse:
- Decizie privind aplicarea Regulamentului intern.
- Tabel nominal de confirmare a luării la cunoștință de către salariați a prevederilor Regulamentului intern
- Formular de luare la cunoştinţă a reglementărilor Regulamentului Intern
- Contract individual de muncă (model oficial 2023)
- Cereri pentru concediu (de odihna, de îngrijitor, evenimente familiale deosebite, concediu fără plată, învoiri, etc.)
- Condică de prezență (model)
- Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul angajării și derulării raporturilor de muncă
- Formular de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul încheierii contractului individual de muncă și derulării raporturilor de muncă

Regulamentul intern este actul prin care angajatorul stabilește regulile de desfășurare a activității în unitate. Prin intermediul său se manifestă puterea de directivare de care acesta dispune în temeiul dispozițiilor legale. Întocmirea regulamentului este atributul exclusiv al angajatorului. Sindicatul sau reprezentanții salariaților sunt, în mod obligatoriu, doar consultați. Regulamentul intern trebuie să cuprindă cel puțin modul de aplicare a reglementărilor legale în vigoare, într-un limbaj accesibil angajaților.

Regulamentul intern redactat de noi pentru Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (cod CAEN 9602) are la bază următoarele acte normative:
• Legea 53/2003 - Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr.319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările și completările ulterioare
• H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare
• O.U.G. nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, cu modificările și completările ulterioare
• O.U.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, cu modificările și completările ulterioare
• O.U.G. nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de munca, cu modificările și completările ulterioare
• H.G. nr.537/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, cu modificările și completările ulterioare
• HG. nr.600/2007 privind protecția tinerilor la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv OUG nr. 26/2019)
• H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare
• H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr.57/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției
• Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
• Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă
• Legea nr. 176/2018 privind internshipul

Regulamentul intern pentru coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare respectă rigorile legale verificate de inspectorii ITM și SSM.

Prin intermediul nostru, în câteva minute descărcați documentele, le completați cu datele de identificare ale firmei și le listați la imprimantă, gata de pus în dosarul salariatului.

Odată achiziționate, documentele pot fi accesate și descărcate online din contul dvs. oricând, pe termen nelimitat. Astfel, beneficiați PE VIAȚĂ de toate actualizările cu privire la conținutul și structura Regulamentului intern datorate modificărilor legislative, în mod gratuit, acesta fiind actualizat automat în contul dvs.

Detalii ale produsului
9602RI
16 alte produse in aceeasi categorie:

Urmariti-ne pe Facebook