Contractul de vânzare formulare-documente.ro

Preambul

Prezentele condiții generale de vânzare a produselor și serviciilor reprezintă un contract de adeziune care trebuie să fie acceptat înainte de comandarea oricărui produs și/sau serviciu de pe site-ul formulare-documente.ro. Orice comandă confirmată de client, prin bifarea căsuței – Am luat la cunoștință Termenii și condițiile de vânzare și prin apăsarea butonului “Confirm Comanda” reprezintă o acceptare din partea clientului a ofertei Suport Afaceri srl în condițiile stipulate de art. 9 din Legea Comerțului Electronic 365/2002. Click-ul pe butonul “Confirm Comanda” reprezinta o semnătură electronică, în sensul art. 3 pct. 10 din Regulamentul UE 910/2014, având aceeași valoare cu o semnătură olografă.

1. Definiții

a. formulare-documente.ro: societatea Suport Afaceri srl, cu sediul social în loc. Vulcan, str. N. Titulescu, bl. D55, sc. 4, ap. 4, jud. Hunedoara, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J20/44/2020, CUI 42113455, având contul IBAN nr. RO70BTRLRONCRT0537177801, deschis la Banca Transilvania, adresa de e-mail comenzi@formulare-documente.ro care administrează websiteul formulare-documente.ro

b. Produse și Servicii - orice produs sau serviciu menționat în Comandă, care urmează a fi furnizat de către formulare-documente.ro, Clientului.

c. Client: persoana fizică sau juridică care face o comandă pe siteul formulare-documente.ro

d. Comandă: comanda de achiziționare a unuia sau mai multe produse și/sau servicii afișate în websiteul formulare-documente.ro, care conține prețul final al acestora cu toate taxele incluse.

2. Obiectul și acceptarea prezentului contract de vânzare

Prezentul Contract de Vânzare este aplicabil oricărei Comenzi făcute de un Client pentru produsele și serviciile selectate în acea Comandă. Etapele pentru încheierea prezentului contract sunt adăugarea produselor și serviciilor în cadrul unei Comenzi și acceptarea prezentului Contract. Prezentul Contract de Vânzare este aplicabil tuturor comenzilor realizate prin intermediul formulare-documente.ro. Clientul se obligă să ia la cunoștință de aceste condiții înainte de a realiza o comandă. Toate comenzile implică acceptarea tuturor acestor condiții generale de vânzare de către client. Acceptarea prezentului contract de către client se face prin bifarea căsuței “Am luat la cunoștință Termenii și condițiile” și prin apăsarea butonului “Confirm Comanda”. Suport Afaceri srl își rezervă dreptul de a modifica prezentele condiții de vânzare în orice moment. Versiunea aplicabilă unei comenzi realizate este aceea în vigoare pe formulare-documente.ro la momentul la care s-a plasat comanda de către client.

3. Drepturile și obligațiile Utilizatorului/Clientului

Accesul la magazinul de conținut online formulare-documente.ro este gratuit, dar conținutul sau abonamentele la conținut online sunt disponibile contra prețului afișat.

Conținutul de pe platforma formulare-documente.ro poate fi folosit numai în circumstanțele menționate, nefiind permisă distribuirea conținutului sub nicio altă formă către terțe persoane, gratuit sau în scop comercial, precum nici folosirea sau traducerea conținutului fără acordul explicit al Suport Afaceri srl.

Clientul trebuie să plătească prețul stabilit prin Comandă înainte de a avea acces la produsele și serviciile achiziționate.

Clientul înțelege că prin produsele și serviciile achiziționate se obține: o licență oneroasă, neexclusivă, nelimitată în timp și spațiu, personală și necomercială pentru dreptul de descărca o copie digitală a documentului în cazul conținutului încărcat în platforma formulare-documente.ro. Licență se aplică doar pentru utilizarea acestui document în scop necomercial și nu este transferabilă către terți. Și/sau o licență oneroasă, neexclusivă, nelimitată în timp și spațiu, personală și necomercială pentru dreptul de a accesa prin Internet documentul sau documentele respective, în cazul conținutului online indicat prin platforma formulare-documente.ro. Această licență se aplică doar pentru utilizarea în scop personal și necomercial și nu este transmisibilă către terți.

4.Disponibilitatea produselor și serviciilor afișate

Oferta noastră cu privire la produse și servicii și prețul acestora este valabilă atâta vreme cât este afișată pe formulare-documente.ro.

5. Produsele și serviciile afișate pe websiteul formulare-documente.ro

Suport Afaceri srl informează că pune spre vânzare prin intermediul site-ului său produse și/sau servicii digitale.

6. Prețul produselor

Prețurile prezentate nu sunt purtătoare de TVA. Prețurile prezentate sunt valabile până la revocarea lor, odată cu delistarea lor de pe website-ul public. De asemenea, în cazul în care vorbim despre o campanie promoțională, trebuie să știți faptul că prețul produsului, prezentat online, este valabil doar în perioada specificată în site.

7. Exonerare de răspundere cu privire la garanția produselor

Suport Afaceri srl asigură toată diligența cu privire la erorile și omisiunile strecurate în documentele achiziționate de către clienți, oferind tot suportul în modificarea acestora.

8. Dreptul de returnare a produselor

Conform articolului 16 litera m) din Ordonanța de Urgență nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști, constituie o excepție de la exercitarea dreptului la retragere din contractele la distanță furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere. Prezentul articol este valabil doar în condițiile în care clientul este persoană fizică, în conformitate cu legislația română privind încheierea contractelor la distanță.

9. Metoda de plata a produselor și a serviciilor

Plata produselor sau a serviciilor se face prin:

- plata online cu cardul, prin procesatorul Mobilpay.ro.

- depunere în cont sau transfer bancar.

10. Metoda de livrare a produselor și a serviciilor

Produsele digitale se transmit doar în format electronic, iar după achiziționare, produsele digitale vor fi listate în contul utilizatorului. Plata pentru produsele digitale se face exclusiv conform modalităților specificate mai sus. În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care formulare-documente.ro s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit și acceptat de Client. Link-urile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar în măsura în care sunt funcționale în condițiile și pentru dispozitivele specificate pe site. În aceste situații nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii. Orice limitări teritoriale cu privire la disponibilitatea unui produs sau serviciu sunt specificate în pagina de produs. Serviciile se livrează instantaneu prin accesul prin Internet la acel conținut. O confirmare a comenzii va fi trimisă prin email după procesarea comenzii.

11. Anularea comenzii și Corectarea erorilor din comanda

Având în vedere livrarea instantanee a comenzilor, acestea nu pot fi anulate. Orice erori survenite la comanda făcută de client pot fi corectate în termen de 24 de ore de la lansarea comenzii printr-un email trimis la comenzi@formulare-documente.ro sau telefon 0734-946.408.

12. Durata Contractului

Contractul se încheie pe o durată determinată și se finalizează o dată cu livrarea cu succes a produselor și serviciilor.

Acest contract nu se prelungește în mod automat și nu poate fi reziliat înainte de termenul de finalizare.

13. Măsuri tehnice de protecție și interoperabilitatea

Dacă produsul sau serviciul are implementate măsuri tehnice de protecție sau are limite de accesare, acest lucru va fi menționat în mod explicit pe pagina serviciului respectiv.

14. Exonerare de responsabilitate Suport Afaceri srl

Suport Afaceri srl acționează ca un găzduitor pentru conținutul adăugat pe platforma formulare-documente.ro, în condițiile Legii 365/2002 privind comerțul electronic.

15. Disponibilitate

Suport Afaceri srl depune toate eforturile pentru a oferi permanent accesul la serviciile formulare-documente.ro, dar nu poate garanta disponibilitatea serviciului său decât în măsură de 99% din timp. Perioada de disponibilitate nu include perioadele de mentenanță anunțate în prealabil. Ca atare, având în vedere dependența serviciilor oferite de accesul la Internet, posibilele limitări tehnice și de sistem ce pot apărea, formulare-documente.ro își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea serviciilor conform procentului de mai sus.

16. Înregistrare, parole și responsabilități

Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui parolele de acces ale contului de utilizator.

Orice acces neautorizat la elementele ne-publice ale site-ului formulare-documente.ro sau accesul altor persoane în afara celor neautorizate la un cont găzduit de noi reprezintă infracțiune de acces fără drept la un sistem informatic și va fi sancționată conform legislației române în vigoare.

Suport Afaceri srl nu își asumă responsabilitatea pentru accesul neautorizat la contul de utilizator și la conținutul achiziționat, în condițiile în care utilizatorul nu a respectat instrucțiunile acestuia.

17. Acordul cu privire la prelucrarea și colectarea datelor cu caracter personal

Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Suport Afaceri srl are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează.

Prezentele termeni și condiții sunt completați de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal disponibilă la https://www.formulare-documente.ro/info/7-confidentialitate-gdpr.html

18. Garanții și exonerarea de răspundere

Utilizatorul este de acord că este singurul responsabil și va despăgubi formulare-documente.ro pentru orice pagubă, costuri sau limitări de profit care apar ca urmare a oricăror acțiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că formulare-documente.ro va transmite datele acestuia către organele de anchetă, în cazul în care, ca urmare a publicării unui mesaj, se pornește o investigație penală sau se intentează o acțiune judecătorească.

Deși în fiecare moment face eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii mesajelor, imaginilor și culorilor publicate în site, formulare-documente.ro nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului, a software-ului ori a produselor și serviciilor publicate sub egida sa. Suport Afaceri srl nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună sau eroare pricinuită direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site.

Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere formulare-documente.ro pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acopere cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către acesta a acestui contract.

19. Forța majora

Formulare-documente.ro sau partenerii săi nu pot fi făcuți responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în executarea obligațiilor contractuale sau în conținutul furnizat pe site-ul nostru, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința formulare-documente.ro. Această exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic de la formulare-documente.ro, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele formulare-documente.ro, erorile de operare, greva etc.

20. Dispoziții suplimentare

Prezentul contract de vânzare se completează cu dispozițiile din Termenii de Utilizare a site-ului formulare-documente.ro, din Politica Privind Prelucrarea Datelor Personale a Suport Afaceri srl https://www.formulare-documente.ro/info/7-confidentialitate-gdpr.html și din Politica de confidențialitate

21. Legea aplicabilă

Prezentul contract este disponibil doar în limba română, Drepturile și obligațiile părților, impuse de prezenții termeni și condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produce prezentul acord vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare. Orice litigiu care are ca obiect acest acord va fi soluționat pe cale amiabilă, iar în caz contrar va fi adus spre soluționare în fața unui arbitru. În condițiile în care părțile nu cad de acord asupra numirii unui arbitru în termen de 15 zile de la notificarea litigiului, competența va reveni instanțelor românești de la sediul Suport Afaceri srl.

versiunea 1 din 02.11.2023

Urmariti-ne pe Facebook