Termeni și Condiții de utilizare a www.formulare-documente.ro

Vă rugam să citiți cu atenție următoarele specificații legale. Utilizarea website-ului și, implicit, a modificărilor ulterioare presupune că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare (specificații legale), astfel cum sunt ele descrise în cuprinsul acestui document. În caz contrar, vă rugăm sa nu accesați site-ul  www.formulare-documente.ro.

Website-ul este furnizat de Business Guardian Angel SRL, al cărei sediul social este situat în loc. Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 23, bl. D55, sc. 4, ap. 11, județul Hunedoara, număr de ordine în registrul comerțului J20/825/2016, CUI 36372021 (denumită în continuare Business Guardian Angel, „ noastre”, „nouă”). Website-ul este destinat informării publicului larg, iar utilizarea lui este guvernată de dispozițiile cuprinse în prezentul acord intitulat Termeni și Condiții.

Business Guardian Angel își rezervă dreptul de a modifica prezentele specificații legale în orice moment, fără notificări prealabile. Toate aceste modificări vor fi publicare pe site-ul www.formulare-documente.ro. În cazul în care conținutul website-ului este desuet, Business Guardian Angel nu este răspunzător pentru niciun fel de prejudiciu cauzat.

Condiții de Utilizare

Acest site, precum și orice serviciu de comunicare sau interactiv care poate fi pus la dispoziția dumneavoastră prin intermediul website-ului, au ca scop unic informarea. Utilizând aceste site și/sau serviciile aferente agreați, acolo unde este cazul, să furnizați informații adevărate, precise, de actualitate și complete despre dumneavoastră, astfel cum acestea apar în formularul de înscriere sau oricare alte formulare de înregistrare. În cazul în care oricare dintre informațiile furnizate de către dvs. sunt neadevărate, imprecise, nu mai sunt de actualitate sau sunt incomplete, administratorul website-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau înceta oricare și/sau toate serviciile de utilizare curente sau viitoare.

Acțiunile utilizatorilor

Fără a se limita la activitățile cuprinse în lista de mai jos, nu vă este permisa utilizarea acestui website sau a serviciilor puse la dispoziție prin intermediul acestuia, pentru oricare dintre următoarele:

 • încărcarea, afișarea, publicarea, transmiterea de e-mail, reproducerea, distribuirea sau orice alt fel de transmitere, de informații sau date sub formă de text, muzică, sunete, fotografii, grafică, video, mesaje sau orice alte material, inclusiv orice contribuție (financiara sau de alta natură) care este ilegală, dăunătoare, amenințătoare, ofensatoare, jenantă, abuzivă, hartuitoare, defăimătoare, vulgară, obscenă, calomniatoare, frauduloasă, cu conținut licențios, intruziune în intimitatea celorlalți, incitând la ură sau discriminare ori care încalcă sub orice modalitate dispozițiile legale în vigoare, precum și normele de conduită/morală general acceptate;
 • încărcarea, afișarea, publicarea, transmiterea de e-mail, reproducerea, distribuirea sau orice alt fel de transmitere de conținut care victimizează, hartuiește, degradeaza sau intimidează un individ sau un grup de indivizi din motive religioase, de sex, orientare sexuală, rasă, etnie, vârstă sau handicap;
 • vătămarea în orice fel a minorilor;
 • prezentarea sub o identitate falsă ori folosirea frauduloasă a unui act ce servește la identificare, legitimare sau a unui astfel de act falsificat inclusiv, dar fără a se limita la Business Guardian Angel sau la reprezentanții acesteia, precum și declararea în mod fals sau ascunderea legăturii cu o anumită persoană fizică sau a apartenenței/afilierii la o anumită persoană juridică;
 • falsificarea de titluri sau instrumente de plată ori manipularea identităților menționate în materialele noastre, cu scopul de a masca originea oricărui conținut transmis către sau prin intermediul website-ului;
 • încărcarea, afișarea, publicarea, trimiterea de e-mailuri, reproducerea, distribuirea sau orice alt fel de transmitere de conținut pentru care nu aveți drepturile de transmitere conform legii aplicabile, relațiilor contractuale sau fiduciare (cum sunt informațiile interne, informațiile brevetate și informațiile confidențiale dobândite sau dezvăluite ca parte a relațiilor de serviciu sau aflate sub incidenta unor contracte de confidențialitate);
 • încărcarea, afișarea, publicarea, trimiterea de e-mailuri, reproducerea, distribuirea sau orice alt fel de transmitere de conținut care încalcă brevetul, marca înregistrată, secretul comercial, dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate aparținând unor terți;
 • încărcarea, afișarea, publicarea, trimiterea de e-mailuri, reproducerea, distribuirea sau orice alt fel de transmitere cu scop publicitar, de materiale promoționale, junk mail, spam, chain letters, scheme piramidale care nu sunt autorizate sau solicitate de către destinatar;
 • încărcarea, afișarea, publicarea, trimiterea de e-mailuri, reproducerea, distribuirea sau transmiterea oricărui material care conține viruși software, "cai troieni", "viermi", time-bombs, cancelbots sau orice alt cod, fișier sau programe proiectate care au ca efect să întrerupă, să distrugă sau să limiteze funcționalitatea calculatorului din punct de vedere al software-ului și hardware-ului, a echipamentelor de telecomunicații sau orice activitate distructivă  ori disruptivă similară, precum și interceptarea clandestină sau exproprierea de date, sisteme sau informații personale;
 • afectarea într-un mod negativ a abilității altor utilizatori de a accesa site-ul www.formulare-documente.ro sau de a beneficia de serviciile aferente;
 • implicarea în orice activitate care este contrară sau care afectează în mod negativ scopul sau destinația  website-ului sau a serviciilor inclusiv, dar nelimitându-se la manipularea, coruperea sau altă acțiune ori tentativă de acest fel care afectează parțial sau în totalitate rezultatul serviciilor, prin înregistrarea unor terțe persoane fără acordul utilizatorului real sau înregistrarea multipla a aceleiași persoane sub același nume sau sub nume diferite etc.;
 • interferarea sau întreruperea serviciului/serverelor/rețelelor conectate la serviciu sau neconformarea cu oricare dintre cerințele, procedurile, politicile sau regulamentele rețelelor conectate la servicii;
 • violarea în mod intenționat sau involuntar a oricărei legi cu aplicabilitate locală, națională sau internațională.

De asemenea, utilizând website-ul sunteți de acord să nu colectați, colecționați sau înmagazinați informațiile despre utilizatorii website-ului ori despre conținutul publicat de terțe persoane pe acest site și nici să nu utilizați aceste informații în scopuri care contravin destinației și obiectivelor acestuia. Totodată, este interzisă transmiterea sau facilitarea transmiterii unor e-mailuri de grup sau comunicări nesolicitate prin intermediului website-ului.

Prin acceptarea prezentelor specificații legale, confirmați ca Business Guardian Angel nu este responsabil pentru conținutul materialelor transmise către Business Guardian Angel sau publicate pe site-ul www.formulare-documente.ro de către utilizatori.

Business Guardian Angel nu efectuează verificări, monitorizări, analize sau editări ale conținutului publicat de către utilizatori. Totuși, Business Guardian Angel și prepușii acestuia își rezerva dreptul sa refuze în mod discreționar să îndepărteze fie parțial, fie total orice material pe care Business Guardian Angel îl considera cu buna-credință că nu este conform acestor specificații legale sau care este nedorit, nepotrivit sau incorect.

Business Guardian Angel nu este responsabil pentru orice omitere sau întârziere în îndepărtarea respectivului material. În calitate de utilizator al website-ului veți fi în continuare responsabil pentru acuratețea, legalitatea, decența sau oricare alt aspect ale unui material transmis, indiferent de conținut (în special recenzii ale documentelor), precum și ale altor comunicări către Business Guardian Angel.

De asemenea, veți fi singurul răspunzător în legătură cu obținerea tuturor aprobărilor și consimțământului referitoare la utilizarea oricăror drepturi de autor. În această privință, în măsura în care luați la cunoștință astfel de situații, sunteți de acord să notificați imediat Business Guardian Angel pentru orice utilizare neautorizată a serviciilor, precum și apariția oricăror breșe în sistemul de securitate pe care le cunoașteți sau sunt suspectate cu bună-credință de dvs.

Utilizarea materialelor trimise de către utilizatori

Prin acceptarea prezentelor specificații legale sunteți de acord că Business Guardian Angel poate păstra materialele trimise de dvs. și poate, de asemenea, să dezvăluie conținutul materialului/materialelor în cazul în care i se cere acest lucru prin lege sau când păstrarea ori dezvăluirea conținutului acestora este necesara pentru:

 • soluționarea unui proces juridic;
 • aplicarea Termenilor și Condițiilor prezente;
 • a răspunde la reclamații cu privire la violarea drepturilor terților prin conținutul materialului;
 • protecția drepturilor personalității, drepturile de proprietate sau a siguranței Business Guardian Angel, a utilizatorilor sau a publicului.

Utilizând site-ul  www.formulare-documente.ro, înțelegeți și acceptați că procesarea și transmiterea tehnică a acestui site, inclusiv a materialelor dvs., poate implică:

 • transmiterea prin diverse rețele de comunicații a datelor;
 • modificări pentru conformarea și adaptarea cerințelor tehnice ale rețelelor de legătură sau echipamentelor.

Business Guardian Angel nu își asumă  responsabilitatea pentru ștergerea sau omiterea stocării anunțurilor, contribuțiilor sau oricăror altor informații transmise de dvs. sau de alți utilizatori către noi.

Revizuirea periodică (care implica ștergerea parțială sau totala a materialului/materialelor de pe website) este la totala discreție a Business Guardian Angel. Prin acceptarea prezentelor specificații legale sunteți de acord cu faptul că materialul pe care îl trimiteți sau îl afișați pe site este al dvs., iar trimiterea și/sau afișarea acestuia o faceți pe răspunderea dvs., răspundere care acoperă printre altele acuratețea, întregimea și utilizarea materialului. Confirmați, de asemenea, ca nu vă veți baza în redactarea materialelor dvs. pe nicio informație, text, date, muzică, sunet, fotografii, grafice, video, mesaje sau alte materiale create de Business Guardian Angel sau transmise nouă, inclusiv conținutul website-ului.

Prin acceptarea prezentelor specificații legale confirmați și sunteți de acord că punctele de vedere exprimate pe site-ul www.formulare-documente.ro nu reflectă în mod automat și obligatoriu viziunea sau opinia Business Guardian Angel în legătură cu evenimentele descrise/relatate. Business Guardian Angel nu susține, nu aprobă și nici nu garantează în vreun fel conținutul materialelor afișate sau trimise de dvs. sau de alt utilizator (inclusiv orice contribuție care este sau nu editată de Business Guardian Angel sau de angajații săi ori prezentata pe website, editată sau needitată, parțial sau total, individual sau împreună cu alt conținut).

Restricții în folosirea materialului

Conținutul acestui website este destinat informării. Este interzisă utilizarea site-ului în scopul vânzării sau comercializării de orice fel, precum și modificarea, copierea, publicarea, afișarea, transmiterea, adaptarea sau exploatarea în orice fel a conținutului website-ului, cu excepția cazului în care vi se permite în mod expres. Numai în situația în care obțineți în prealabil atât acordul scris al Business Guardian Angel, al autorilor materialelor respective, cat și al entităților activând în domeniul proprietății intelectuale. Publicarea, afișarea sau exploatarea în scop comercial a oricărui material de pe website-ul www.formulare-documente.ro este posibilă numai daca vi se permite în mod expres. Pentru a obține permisiunea noastră puteți să ne contactați prin intermediul paginii de contact. De asemenea, înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că, inclusiv în cazul în care obțineți permisiunea Business Guardian Angel, a autorilor și a entităților activând în domeniul proprietății intelectuale nu puteți modifica, anula sau însuși drepturile aparținând autorului/autorilor materialelor inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de autor, drepturile asupra oricăror mărci înregistrate etc. Utilizând website-ul, sunteți de acord cu respectarea oricărei alte restricții  incluse.

Materiale nesolicitate

În administrarea site-ului, Business Guardian Angel nu solicită și nu dorește să primească  informații confidențiale, secrete sau brevetate ori alte asemenea informații de la dvs. prin intermediul website-ului, adreselor de e-mail sau orice alt mijloc.  Oricare informație sau material propus sau trimis către Business Guardian Angel, nu va fi considerat confidențial sau secret cu excepția datelor cu caracter personal care sunt guvernate de un regim special. Prin propunerea sau trimiterea informațiilor, precum și a altor tipuri de materiale către Business Guardian Angel, garantați originalitatea acestora și faptul ca nicio terță persoană, fizică sau juridică, nu are drepturi asupra lor.

Alocarea utilizatorului de Licență Limitată

Corespondența cu Business Guardian Angel, inclusiv propunerea sau trimiterea de materiale, a contribuției sau a altor informații ori materiale către Business Guardian Angel ori către website, implică în mod obligatoriu și automat cedarea tuturor drepturilor dvs. de autor cu caracter patrimonial către Business Guardian Angel (drepturi de autor a căror transmitere este posibilă și în conformitate cu legislația aplicabilă) în manieră irevocabilă, gratuită, exclusivă, nerestricționată, pe o durată nedeterminată și cu posibilitatea de a fi cedate de Business Guardian Angel, la rândul său, către alte persoane. Totodată, sunteți de acord ca, transmiterea materialelor, a contribuțiilor sau informațiilor către Business Guardian Angel ori către site-ul www.formulare-documente.ro, transferați prin aceasta acțiune și orice licență de utilizare, reproducere, modificare, adaptare, publicare, traducere, de creare de materiale derivate, de distribuție, prezentare (în public) și de afișare a materialului/materialelor în cauză, total sau parțial, inclusiv orice informații, sugestii, idei, desene sau concepte cuprinse într-un astfel de material sau la care se face referire. De asemenea, acceptați că au fost cedate orice drepturi de natură morală asupra respectivelor materiale.

Site-uri legate

Utilizând site-ul www.formulare-documente.ro, aveți posibilitatea să vă legați de alte site-uri web (Linked Sites). Acestea din urma se deschid, în genere, într-o altă fereastră separată. Link-urile către alte site-uri sunt furnizate în spre beneficiu dvs. Site-rile legate aparținând unor terțe persoane nu sunt supravegheate, controlate sau examinate în nici un fel de către administratorul website-ului. Business Guardian Angel nu este responsabil pentru conținutul, disponibilitatea, anunțurile publicitare sau orice alte materiale, indiferent de natura lor, ale site-urilor web legate, precum și a oricăror legături suplimentare conținute acolo, neimplicând aprobarea Business Guardian Angel sau asocierea cu Linked Sites.

Dvs. veți fi responsabili în exclusivitate în ceea ce privește respectarea condițiilor corespunzătoare de serviciu ale site-urilor legate și, implicit, a oricăror obligații în ceea ce privește drepturile de autor, confidențialitatea, defăimarea, decența, dreptul la intimitate, securitatea și exportul legilor legate de folosirea unor astfel de Linked Sites și de orice conținut aflat acolo. Business Guardian Angel nu poate fi în niciun caz răspunzător, direct  sau indirect, pentru pierderile de orice fel care rezultă sau care sunt ocazionate de crearea/folosirea site-urilor legate ori a informațiilor sau materialelor accesate prin intermediul Linked Sites. Orice întrebare în legătură cu conținutul acestora trebuie direcționată către administratorul site-ului respectiv sau către web master. Business Guardian Angel își rezervă în exclusivitate dreptul să adauge, să modifice, să refuze sau să elimine fără înștiințare prealabilă orice rubrică sau link-uri către diverși utilizatori.

Este interzisa crearea de link-uri către site-ul www.formulare-documente.ro fără acordul prealabil al Business Guardian Angel. În caz contrar, veți fi răspunzător pentru orice prejudiciu sau pierdere suferita de către Business Guardian Angel.

Concursuri, Promoții, Stimulări sau Jocuri

Business Guardian Angel poate oferi în cadrul Serviciilor sau în cadrul website-ului ori prin intermediul lui concursuri, promoții, stimulări etc.

Pentru a lua parte la promoții, participanții sunt rugați să completeze un formular de înscriere. Toate datele cuprinse în formularul de înscriere revin în proprietate Business Guardian Angel.

Prin „utilizator înscris” se înțelege orice persoană care transmite o parte sau toate datele solicitate prin formularul de înscriere.

Utilizatorii înscriși au permisiunea să dețină un singur cont. Cei care dețin mai multe conturi vor fi descalificați din cadrul jocului/concursului/promoției/stimulării, cu excepția cazului în care regulamentul jocului prevede în mod expres înregistrarea multiplă a participanților. Business Guardian Angel își rezervă dreptul de a suspenda sau revoca înregistrarea oricărui utilizator care încalcă regulile jocului/concursului/promoției/stimulării.

Utilizatorii înregistrați consimt să remită către Business Guardian Angel și agenții acestuia, agenți publicitari, sponsori sau parteneri promoționali toate obligațiile ori posibilitățile care reies din participarea la jocuri/concursuri/promoții/stimulări pe sau accesate prin intermediul site-ului www.formulare-documente.ro.

Business Guardian Angel nu este responsabil pentru defecțiunile tehnice de orice fel, de tip hardware, software, pentru pierderea sau indisponibilitatea conexiunilor din rețea sau din pricina transmisiunilor de date eșuate, trunchiate sau întârziate care pot limita capacitatea utilizatorului înregistrat de a participa la orice promoție.

Orice utilizator înregistrat se va supune regulilor impuse de orice joc/concurs/promoție/stimulare, de regulile de fairplay și de considerație față de participanții, utilizatori înregistrați. Încălcarea de către utilizatorul înregistrat a oricăreia dintre regulile sau principiile de comportament publicate pe website sau pe site-ul unde se desfășoară jocul/concursul/promoția sau stimularea va fi imediat descalificat și i se va revoca/anula înregistrarea.

Business Guardian Angel nu are obligația să despăgubească în vreun fel utilizatorul care încalcă prezentele specificații legale ori regulile specifice fiecărui tip de activitate din aceasta secțiune.

Premiile fac obiectul jocului/concursului/promoției și cad sub incidenta regulilor publicate în legătură cu competiția aferenta desfășurată.

Business Guardian Angel își rezervă dreptul să anuleze, să înceteze sau să modifice orice joc/concurs/promoție sau stimulare, precum și regulile de desfășurare a acestora, în orice moment și fără vreo notificare prealabilă.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate materialele care se regăsesc pe site-ul www.formulare-documente.ro se află în proprietatea Business Guardian Angel și sunt protejate de Legea privind dreptul de autor nr.8/1996 cu modificările ulterioare.

Business Guardian Angel este singurul proprietar al conținutului website-ului inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, invenții și inovații, mărci înregistrate, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția  situațiilor specificate și prevăzute în acest document, nu aveți permisiunea să descărcați sau să salvați o copie a website-ului ori a vreunei părți a acestuia.

Totuși, aveți dreptul de a utiliza și descărca anumite extrase de pe site-ul Business Guardian Angel sub rezerva exclusivă a folosirii  în mod privat de către cel care a efectuat copierea, cu respectarea următoarelor condiții:

 • păstrarea oricărei mărci, logo sau altă inscripție care apare pe ecranul copiat, imagine printată sau stocată;
 • elementele de natură grafică vor fi păstrate alături de textul pe care îl însoțește.

Încălcarea acestor Termeni poate conduce la suspendarea permisiunii de utilizare a site-ului.

Este interzisă utilizarea website-ului în scopuri comerciale. Utilizarea în mod ilegal a site-ului www.formulare-documente.ro ne dă dreptul de a lua orice masuri legale.

Renunțarea la garanție

Website-ul și serviciile aferente sunt furnizate ca atare fără drept de garanție expresă. Business Guardian Angel respinge orice/toate garanțiile, incluzând, dar nelimitându-se la:

 • orice garanție ce privește disponibilitatea, acuratețea, caracterul adecvat,  încrederea (siguranța), promptitudinea, utilitatea sau orice altceva de acest gen în ceea ce privește conținutul website-ului și serviciile aferente;
 • orice garanții de titlu, garanții de neîncălcare, garanții de comerciabilitate sau potrivire pentru un scop particular;
 • respingerea responsabilității se aplică oricăror pagube sau vătămări cauzate de către website incluzând, dar fără a se limita doar la acestea:
  • orice eroare, omisiune, ștergere sau defect de conținut;
  • orice funcționare nereușită (ratată), eroare, omisiune, întrerupere, defectare, ștergere, întârziere în operare sau transmitere, viruși de computer, linie de comunicare avariată, furt, distrugere sau acces neautorizat, degradarea sau folosirea informațiilor neoficiale, fie că este vorba de încălcarea unei convenții;
  • orice prejudiciu produs, neglijență, defăimare sau alte asemenea.

Business Guardian Angel nu garantează, de asemenea, că:

 • oricare parte din website nu va fi infectat cu viruși, viermi, cai troieni sau orice altceva care manifestă proprietăți distructive;
 • accesul la website va fi neîntrerupt sau lipsit de erori.

Business Guardian Angel nu este răspunzător pentru situațiile în care website-ul nu va fi disponibil pentru moment sau pentru o anume perioadă de timp.

Business Guardian Angel nu garantează faptul că materialele prezentate pe site pot fi accesate sau că acestea pot fi folosite ori rezultatele obținute în urma folosirii materialelor prezentate pe website sunt accesibile sau utile.

Dvs. va asumați în întregime riscurile și costurile folosirii acestui website.

Limitarea răspunderii

Business Guardian Angel, angajații săi, agenții, liber-profesioniștii, sponsorii, asociații, clienții, succesorii sau cedenții nu vor răspunde pentru:

 • niciun fel de prejudiciu cu caracter direct/indirect, special, punitiv, incidental si, pe cale de consecința, pentru nicio altă pagubă care rezultă din disponibilitatea sau imposibilitatea de a folosi website-ul, chiar dacă Business Guardian Angel sau agenții săi ar fi fost avertizați de posibilitatea producerii acestor pagube și indiferent de forma acțiunii, contractuală sau extracontractuală;
 • orice reclamație referitoare la erori, omisiuni sau alte inexactități ale website-ului ori proprietăți distructive ale acestuia.
 • Business Guardian Angel va fi responsabil numai în limitele legii.

Despăgubiri

Accesând acest site sunteți de acord că, în situația  în care prin activitatea dvs. produceți un prejudiciu Business Guardian Angel sau prepușilor săi, să răspundeți la prima solicitare a Business Guardian Angel de despăgubire a acestuia și/sau prepușii săi pentru prejudiciile produse. De asemenea, sunteți de acord ca, în situația în care prin activitatea dvs. produceți un prejudiciu unor terți ori suferiți dvs. un prejudiciu ca urmare a accesării site-ului sau a serviciilor care se găsesc pe acesta, să despăgubiți de îndată persoanele prejudiciate și/sau să nu angajați răspunderea Business Guardian Angel, a salariaților sau asociaților ori prepușilor săi, exonerându-i astfel de răspundere pentru aceste prejudicii. Business Guardian Angel își rezervă dreptul, pe propria cheltuială, să se apere împotriva oricăror pretenții iar dvs. aveți obligația să cooperați în procurarea tuturor mijloacelor de apărare.

Drepturile de autor

Respectam proprietatea intelectuală aparținând altor persoane fizice sau juridice și solicităm ca cei care folosesc site-ul www.formulare-documente.ro să facă același lucru.

Daca sunteți de părere că munca dvs. a fost copiata într-un fel care constituie o încălcare a dreptului de autor, vă rugăm să înaintați următoarele informații către Business Guardian Angel:

 • descrierea materialului protejat de legea dreptului de autor despre care susțineți că a fost copiat;
 • descriere a locului în care se află materialul copiat;
 • declarație din care să rezulte că folosința materialului în discuție nu este autorizată de proprietar, agentul lui ori de lege;
 • semnătura electronică sau fizică a persoanei împuternicite să acționeze în numele autorului;
 • declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care sa rezulte că informațiile furnizate de dvs. sunt corecte și ca dvs. sunteți autorul, respectiv persoana  împuternicită să acționeze  în numele autorului.

Documente

Descrierea documentelor regăsite pe website-ul www.formulare-documente.ro are caracter general și corespunde parametrilor unei întregi categorii. Business Guardian Angel garantează conformitatea  descrierii cu cea a documentelor în momentul realizării materialului publicitar. Nu suntem răspunzători pentru modificările survenite în timp și nu putem fi trași la răspundere pentru niciun fel de prejudiciu produs. Vă rugăm să verificați imediat după descărcare caracteristicile documentelor achiziționate. Business Guardian Angel își rezervă dreptul de a modifica imaginea, caracteristicile și parametrii documentelor fără niciun fel de notificare prealabilă, ținând cont de dorința societății de a pune la dispoziția dvs. documente cu un conținut cât mai actual, relevant și mai apropiate de nevoile utilizatorilor, fără ca aceste modificări să angajeze responsabilitatea Business Guardian Angel SRL.

Imaginea produselor  de pe website-ul formulare-documente.ro este oferita cu  titlu de prezentare. Business Guardian Angel nu are niciun fel de obligație în sensul publicării unui alt tip de informații ce țin de descrierea documentelor și a caracteristicilor acestora.

Reviews

Utilizatorii site-ului www.formulare-documente.ro au posibilitatea de a realiza reviews (evaluări scrise) daca sunt cumpărători ai unui document redactat de Business Guardian Angel. Evaluarea ce va fi redactată în mod decent pe baza experienței și competenței personale în legătură cu formularea de comentarii pertinente ce țin de document și conformitatea acestuia cu legislația în vigoare și nevoile clientului.

Înscrierea de reviews se poate realiza în secțiunea special destinată pe site-ul www.formulare-documente.ro. Evaluările pot fi atât cu valențe pozitive, cât și negative și au în vedere în mod exclusiv documentele și experiența personală a clientului cu acestea.

Înregistrarea unui review are semnificația transmiterii către Business Guardian Angel a dreptului de a modifica, șterge, traduce, reproduce, utiliza, afișa, reproduce și alte asemenea în mod exclusiv și nelimitat din punct de vedere teritorial a conținutului unei astfel de evaluări.

Utilizatorii website-ului se obliga sa respecte în momentul înregistrării unui review următoarele condiții obligatorii:

 • să se limiteze la comentarii ce țin numai de documentele Business Guardian Angel și caracteristicile acestora, fără implicații legate de preț, alte companii;
 • să folosească un limbaj decent, fără expresii jignitoare, ofensatoare ori să adreseze orice fel de injurii către Business Guardian Angel, către alt utilizator sau orice altă persoană;
 • să întocmească evaluări bazate pe date realistice, care să respecte legislația aplicabilă pe teritoriul statului roman privind drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală, drepturile de licența, marcă înregistrată etc.
 • să nu furnizeze nici un fel de informații înșelătoare în review-ul înregistrat;
 • să nu utilizeze secțiunea dedicata Review-urilor în scopul de a mijloci comunicarea cu Business Guardian Angel, în acest sens va rugam să vă îndreptați către secțiunea Contact;
 • să nu menționeze prin intermediul comentariului informații legate de adresă, carte de identitate, cod numeric personal, precum și orice alte asemenea care pot conduce la aflarea cu ușurință a datelor cu caracter personal;

Evaluarea fiecărui review se va realiza de către Business Guardian Angel, din proprie inițiativă sau la solicitarea unui alt utilizator. Business Guardian Angel își rezervă dreptul de a îndepărta orice review care este considerat inadecvat în urma unei analize realizate în privința concordanței review-ului cu Termenii și Condițiile website-ului. Realizarea evaluării fiecărui review poate avea loc și din perspectivă subiectivă.

Disponibilitatea documentelor prezentate pe site

Business Guardian Angel nu garantează disponibilitatea spre descărcare a documentelor înfățișate pe site-ul www.formulare-documente.ro cu titlu de prezentare și nici aspectele privind programele informatice necesare pentru utilizarea acestora. Pentru informații privind disponibilitatea documentelor ori referitoare la programele informatice necesare vă rugăm să utilizați datele de contact puse la dispoziția dvs. și prevăzute la secțiunea Contact (telefon etc.). Verificați periodic aceste informații. Business Guardian Angel își rezervă dreptul de a modifica datele de contact fără nicio notificare prealabila.

Business Guardian Angel nu este răspunzător pentru orice întârzieri legate de timpul de livrare și nici de concordanța documentelor cu domeniul dvs. de activitate. În anumite situații este posibilă întârzierea în livrarea documentelor din cauze independente de voința acesteia, găzduirea siteului, calitatea rețelei de telecomunicații, modificări făcute de societatea de hosting ce pot duce la erori ale web-siteului, precum și  incendii, cutremure, epidemii, războaie, greve, acte de terorism și alte asemenea împrejurări calificate drept forță majoră potrivit uzanțelor.   

In cazul în care constatați o problemă, vă rugăm să anunțați Business Guardian Angel pentru a soluționa pe cale amiabilă și în conformitate cu legea, condițiile contractuale orice problemă legată de acest lucru.

Legislația aplicabilă/Jurisdicția

Legea aplicabilă prezentului acord este legea română, iar instanțele de judecată competente să soluționeze orice litigii rezultând din sau în legătură cu prezentul document sunt instanțele judecătorești din România.

Business Guardian Angel controlează și operează acest website pe teritoriul României. Nu garantăm că materialele incluse pe website sunt potrivite sau accesibile în orice alte teritorii și nici că ele respecta legislația din respectivele zone.

Persoanele care accesează website-ul nostru din afara României, o fac din propria lor inițiativă și sunt responsabile să respecte legile locale.

Orice fel de intrebari sau nelamuriri cu privire la Business Guardian Angel pot fi directionate catre comenzi@formulare-documente.ro.

Prevederi neconforme cu legea

Daca oricare parte din acești termeni sunt considerați contrar legii, atunci respectiva prevedere va fi considerată ca neproducând efecte, fără ca acestea să producă în vreun fel atingere celorlalte prevederi ale acordului.

Repartizare

Dvs. nu puteți transfera, oferi, ceda sau sublicenția în niciun fel drepturile și obligațiile din prezentul acord. Business Guardian Angel poate transfera oricând, oferi, ceda sau sublicenția orice drept sau obligație unuia dintre subsidiari, afiliați, succesori sau oricărei terțe persoane fără a cere consimțământul dvs.

Daca aveți întrebări sau nelămuriri în privința prezentelor specificații legale, vă rugăm să ne scrieți la comenzi@formulare-documente.ro.

Toate materialele care se regăsesc pe site-ul www.formulare-documente.ro se află în proprietatea Business Guardian Angel și sunt protejate de Legea privind dreptul de autor nr.8/1996 cu modificările ulterioare.

Business Guardian Angel este singurul proprietar al conținutului website-ului inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, invenții și inovații, mărci înregistrate, secrete comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală. Cu excepția  situațiilor specificate și prevăzute în acest document, nu aveți permisiunea să descărcați sau să salvați o copie a website-ului ori a vreunei părți a acestuia.

Totuși, aveți dreptul de a utiliza și descărca anumite extrase de pe site-ul Business Guardian Angel sub rezerva exclusivă a folosirii  în mod privat de către cel care a efectuat copierea, cu respectarea următoarelor condiții:

 • păstrarea oricărei mărci, logo sau alta inscripție care apare pe ecranul copiat, imagine printată sau stocată;
 • elementele de natură grafică vor fi păstrate alături de textul pe care îl însoțește.

Încălcarea acestor Termeni poate conduce la suspendarea permisiunii de utilizare a site-ului.

Este interzisă utilizarea website-ului în scopuri comerciale. Utilizarea în mod ilegal a site-ului www.formulare-documente.ro ne dă dreptul de a lua orice masuri legale.