Politica privind datele cu caracter personal

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Business Guardian Angel S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizam într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-ului Business Guardian Angel, clienți, potențiali clienți) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Vă rugăm să parcurgeți această Politică și să ne adresați orice solicitare de detalii la datele de contact menționate mai jos.

Totodată, aceasta Politică promovată de Business Guardian Angel are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului, dispozitive de tip smartphone, tabletă, televizor. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în termenii și condițiile generale, din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-ul www.formulare-documente.ro.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Business Guardian Angel administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor oferite de Business Guardian Angel.

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Termenii și condițiile / Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal sau după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii aceste Politici, sunteți de acord cu aceasta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

1. Scopurile pentru care colectam și prelucram datele dvs. cu caracter personal

Business Guardian Angel colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.formulare-documente.ro
 • Activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.formulare-documente.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 • Reclama, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor Business Guardian Angel, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
 • Activități de post vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea produselor și serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul Business Guardian Angel) îmbunătățirea calității documentelor comercializate.
 • În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucram următoarele categorii de date cu caracter personal:

a) Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.formulare-documente.ro:

- nume, prenume, adresa (domiciliu/reședință), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul Business Guardian Angel, alte informații care rezulta din folosirea aplicațiilor de tip cookies*;

*Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, va rugam consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibila la următorul link formulare-documente.ro/cookies

b) Pentru activități comerciale de vânzări, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.formulare-documente.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:

- nume, prenume, adresă (domiciliu/reședință), telefon, e-mail;

c) Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor și serviciilor Business Guardian Angel, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.

 - nume și prenume,  telefon, e-mail, adresa (domiciliu/reședință).

c)  În plus, Business Guardian Angel prelucrează date constând în codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca identificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/stimulării ori jocului la care participă.

d) Pentru activități de post vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor / clienților privind evaluarea documentelor și serviciilor oferite (inclusiv evaluarea produselor pe website-ul Business Guardian Angel):

 - nume și prenume, telefon, e-mail, adresa (domiciliu/reședință), alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.

În plus, Business Guardian Angel prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin retururi.

În scop probatoriu în legătură cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus, în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea.

Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Business Guardian Angel să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea Business Guardian Angel de a va furniza respectivele servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realiza orice alte activități din cele listate mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, Business Guardian Angel poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

- partenerilor contractuali ai Business Guardian Angel (cum este cazul companiilor cu care Business Guardian Angel se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre), furnizori de servicii (de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii), inclusiv entități care asistă Business Guardian Angel în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu Business Guardian Angel precum și dvs. ca persoana vizată în contextul exercitării dreptului dvs. de acces.

4. Transferul Datelor cu Caracter Personal în străinătate

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri din cele indicate mai sus, o parte sau toate datele dumneavoastră menționate mai sus pot fi transferate către țări din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene/Zonei Economice Europene. Pentru lista completă a țărilor către care se transferă datele dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la detaliile de contact de mai jos.

Business Guardian Angel ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat indiferent de locul în care sunt transferate.

Prin transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Business Guardian Angel acceptați (în măsura în care un acord din partea dvs. este cerut de lege), ca datele dvs. cu caracter personal:

 • să fie incluse în baza de date Business Guardian Angel și că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate de către Business Guardian Angel, inclusiv afiliații și colaboratorii săi pentru desfășurarea și/sau derularea activităților care se încadrează în scopurile de prelucrare de mai sus; acest consimțământ include și prelucrarea datelor legate de locația echipamentului dvs., conform celor menționate mai sus;
 • să poate fi transferate de către Business Guardian Angel atât afiliaților săi precum și altei/altor entități din țară sau străinătate, conform informațiilor de mai sus, pentru desfășurarea de către acestea de activități proprii legate de promovare și marketing și alte activități conexe acestora.

5. Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință de faptul ca vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 • de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii - în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
 • de a va adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către Business Guardian Angel prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.formulare-documente.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresa de poștă: Business Guardian Angel S.R.L., loc. Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 23, bl. D55, sc. 4, et. 3, ap. 11, jud. Hunedoara sau de e-mail comenzi@formulare-documente.ro

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediate pe adresa Business Guardian Angel S.R.L., loc. Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 23, bl. D55, sc. 4, et. 3, ap. 11, jud. Hunedoara sau prin transmiterea unui email la adresa email comenzi@formulare-documente.ro, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:

 • o data pe an, să vi se confirme conform legii, faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
 • să accesați și să interveniți asupra datelor transmise;
 • să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară (cu excepția prelucrării de marketing direct, caz în care vă puteți opune oricând în mod gratuit și fără justificare)
 • să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin transmiterea către Business Guardian Angel (prin accesarea formularului de contact la adresa https://www.formulare-documente.ro/contact sau la adresa de poștă: Business Guardian Angel S.R.L., loc. Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 23, bl. D55, sc. 4, et. 3, ap. 11, jud. Hunedoara sau de e-mail comenzi@formulare-documente.ro), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Business Guardian Angel care gestionează aceste solicitări; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă ca opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

De asemenea, puteți să vă opuneți oricând, din motive întemeiate și legitime, conform legii, ca datele care vă vizează să facă obiectul prelucrării de către Business Guardian Angel, cu excepția cazului în care exista prevederi legale contrare. În acest scop, puteți înainta Business Guardian Angel o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de poștă: Business Guardian Angel S.R.L., loc. Vulcan, str. Nicolae Titulescu, nr. 23, bl. D55, sc. 4, et. 3, ap. 11, jud. Hunedoara sau un e-mail la comenzi@formulare-documente.ro sau accesând formularul de contact la adresa https://www.formulare-documente.ro/contact și în acest caz, solicitarea dumneavoastră va fi înaintată către departamentul specializat al Business Guardian Angel care gestionează aceste solicitări și veți primi un răspuns din partea Business Guardian Angel și orice alte informații relevante legate de solicitarea dvs.

6. Prevederi speciale legate de minori

Business Guardian Angel nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebita de acorda de către Business Guardian Angel pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

Business Guardian Angel nu realizează activități promoționale de marketing direct fata de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul Business Guardian Angel au altfel de la Business Guardian Angel, ori participarea la concursuri sau campanii ale Business Guardian Angel, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani pot achiziționa documente sau servicii și solicita și primi comunicații de la Business Guardian Angel numai daca au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoana care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garantează ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

7. Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 5 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, Business Guardian Angel poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

8. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătură cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru înregistrarea eronata a datelor personale cauzata de softul de indexare a datelor, Business Guardian Angel nu își asuma nicio responsabilitate.

Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.Content

Descărcare & Plată

Plățile se pot face direct cu cardul sau prin OP/depunere de numerar. Mai multe informații obțineți dând click pe imaginea de mai josDescărcare & Plată