Şef echipă întreţinere caleAdaugă la descărcări:


 • Descriere
 • Detalii
 • Comentarii
Fişa postului Şef echipă întreţinere cale, Fişă de evaluare a performanţelor individuale Şef echipă întreţinere cale, Evaluare riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională Şef echipă întreţinere cale.
Aceste documentele OBLIGATORII pentru ocupantul postului de Șef echipă întreţinere cale (cod COR ver. 6 ISCO 08: 711918), sunt întocmite respectând cerințele Codului muncii actualizat 2017, Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 (actualizată 2017) și răspund tuturor cerințelor standardelor de calitate referitoare la management (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 22000 etc.).
Tot ce trebuie să faceți este să le completați cu datele de identificare ale firmei și ale angajatului dvs. și să le listați la imprimantă.
Odată achiziționate, documentele pot fi accesate și descărcate online din contul dvs. oricând, timp de 12 luni. În aceasta perioadă, toate actualizările datorate modificărilor legislative sunt gratuite, documentele fiind actualizate automat în contul dvs.
->> Informații privind modalitatea de comandă, plată și descărcarea produselor
Pentru nelămuriri, nu ezitați să ne contactați folosind formularul de contact.

Nivel de instruire: studii medii
Codul COR 711918
Meseria: Șef echipă întreţinere cale
Încadrare conform CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA (2017):
Grupa majoră: 7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi
Muncitorii calificaţi şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţe şi competenţe specifice în domenii privind construirea şi întreţinerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea maşinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor sau uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal sau alte articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală şi altor tipuri de unelte, ce sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.
Subgrupa majoră: 71 Muncitori constructori şi asimilaţi, exclusiv electricieni
Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora, exclusiv electricienii, se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, prelucrarea metalelor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu extragerea minereurilor solide din subteran sau exploatări de suprafaţă. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală sau de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.
Grupa minoră: 711 Muncitori constructori şi asimilaţi
Muncitorii constructori şi asimilaţii acestora se ocupă cu construirea, întreţinerea şi repararea clădirilor, ridicarea şi repararea fundaţiilor, pereţilor şi structurilor din cărămidă, piatră şi materiale similare, modelarea şi finisarea pietrei pentru construcţii şi în alte scopuri, precum şi cu efectuarea diferitelor construcţii şi sarcini de întreţinere a clădirilor.
Grupa de bază: 7119 Muncitori constructori şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare
Această grupă de bază cuprinde muncitorii constructori şi asimilaţii acestora care nu sunt clasificaţi în altă parte în grupa minoră 711 - Muncitori constructori şi asimilaţi. De exemplu grupa de bază include lucrători în demolare, lucrători în întreţinerea clopotniţelor, şemineurilor şi coşurilor industriale, muncitori în ridicarea schelelor.

 • Model: 711918

 • Fiți primul care își spune părerea.  Spune-ți părerea.  Content

  Descărcare & Plată

  Plățile se pot face direct cu cardul sau prin OP/depunere de numerar. Mai multe informații obțineți dând click pe imaginea de mai jos  Descărcare & Plată