SudorAdaugă la descărcări:


 • Descriere
 • Detalii
 • Comentarii
Fişa postului Sudor, Fişă de evaluare a performanţelor individuale Sudor, Evaluare riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională Sudor.
Aceste documentele OBLIGATORII pentru ocupantul postului de Sudor (cod COR ver. 6 ISCO 08: 721208), sunt întocmite respectând cerințele Codului muncii actualizat 2017, Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 (actualizată 2017) și răspund tuturor cerințelor standardelor de calitate referitoare la management (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 22000 etc.).
Tot ce trebuie să faceți este să le completați cu datele de identificare ale firmei și ale angajatului dvs. și să le listați la imprimantă.
Odată achiziționate, documentele pot fi accesate și descărcate online din contul dvs. oricând, timp de 12 luni. În aceasta perioadă, toate actualizările datorate modificărilor legislative sunt gratuite, documentele fiind actualizate automat în contul dvs.
->> Informații privind modalitatea de comandă, plată și descărcarea produselor
Pentru nelămuriri, nu ezitați să ne contactați folosind formularul de contact.

Nivel de instruire: studii medii
Codul COR 721208
Meseria: Sudor
Încadrare conform CLASIFICĂRII OCUPAȚIILOR DIN ROMÂNIA (2017):
Grupa majoră: 7 Muncitori calificaţi şi asimilaţi
Muncitorii calificaţi şi asimilaţii acestora aplică cunoştinţe şi competenţe specifice în domenii privind construirea şi întreţinerea clădirilor, ridicarea structurilor metalice, reglarea maşinilor-unelte sau fabricarea, montarea, întreţinerea şi repararea utilajelor, echipamentelor sau uneltelor, executarea lucrărilor specifice de imprimare şi producere sau procesare a produselor alimentare, textile, din lemn, metal sau alte articole, inclusiv a obiectelor de artizanat. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul unor unelte cu acţionare manuală şi altor tipuri de unelte, ce sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a tuturor etapelor procesului de producţie, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi a naturii şi scopului produsului final.
Subgrupa majoră: 72 Muncitori calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţi
Muncitorii calificaţi în metalurgie, construcţii de maşini şi asimilaţii acestora se ocupă cu turnarea, sudarea sau forjarea metalelor ori prin alte metode (procedee), montează, întreţin şi repară structuri metalice grele, reglează, asamblează, întreţin şi repară maşini şi instalaţii inclusiv motoarele vehiculelor sau produc unelte ori diverse articole din metale nepreţioase. Lucrările sunt executate manual sau cu ajutorul uneltelor cu acţionare manuală ori de altă natură, care sunt folosite pentru a reduce cantitatea de efort fizic şi timpul necesar pentru sarcini specifice, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. Sarcinile efectuate necesită o înţelegere a organizării activităţii, a materialelor şi uneltelor folosite, precum şi natura şi scopul produsului final.
Grupa minoră: 721 Turnători, tinichigii - cazangii, sudori, formatori şi asimilaţi
Turnătorii, tinichigii-cazangii, sudorii, formatorii şi asimilaţii acestora confecţionează matriţe pentru turnarea metalelor, sudează şi taie piese metalice, confecţionează şi repară articole din tablă, instalează, ridică, întreţin şi repară structuri de metale grele, funiculare şi alte echipamente similare.
Grupa de bază: 7212 Sudori şi debitatori autogen
Sudorii şi debitatorii autogeni sudează sau taie piese metalice cu ajutorul surselor de căldură: gaz, arc electric, flacără oxiacetilenică sau alte procedee de topire şi tăiere; asamblează piese metalice prin fuziune.

 • Model: 721208

 • Fiți primul care își spune părerea.  Spune-ți părerea.  Content

  Descărcare & Plată

  Plățile se pot face direct cu cardul sau prin OP/depunere de numerar. Mai multe informații obțineți dând click pe imaginea de mai jos  Descărcare & Plată