Dosar complet salariat


Adaugă la descărcări:


 • Descriere
 • Detalii
 • Comentarii

În acest pachet găsiți toate documentele de care aveți nevoie pentru gestionarea relațiilor de muncă, începând cu Cererea de angajare și informarea prealabilă contractuală a salariatului și terminând cu decizia de încetare a contractului individual de munca.

 • Odată achiziționate, documentele pot fi accesate și descărcate online din contul dvs. timp de 12 luni.
  În această perioadă, toate actualizările datorate modificărilor legislative sunt gratuite, documentele fiind actualizate automat în contul dvs.

  ->> Informații privind modalitatea de comandă, plată și livrarea produselor

  Pentru alte detalii, nu ezitați să ne contactați folosind formularul de contact.

  Cuprins (documentele enumerate mai jos sunt în format editabil DOC):

  1. Informare prealabilă contractuală cf. art. 17, al. (1)
  2. Cerere de angajare
  3. Contract individual de muncă model 2018
  4. Declarația salariatului privind persoanele aflate în întreținere
  5. Declarație Protecția Muncii - descriere traseu pana la locul de muncă
  6. Minută de informare la modificarea CIM
  7. Decizie persoana autorizată pentru REVISAL
  8. Cerere și planificare concediu de odihnă anual
  9. Cerere și decizie concediu fără plată
  10. Contract de constituire a garanției materiale pentru gestionari
  11. Cerere de demisie
  12. Nota de lichidare
  13. Convenție civilă de prestări servicii
  14. Act de constatare a nulității CIM prin acordul părților
  15. Act adițional conform Art. 41. lit. a) - de modificare a duratei CIM
  16. Act adițional conform Art. 41. lit. b) - de modificare a locului muncii
  17. Act adițional conform Art. 41. lit. c) - de modificare a felului muncii
  18. Act adițional conform Art. 41. lit. d) - de modificare a condițiilor de muncă
  19. Act adițional conform Art. 41. lit. e) - de modificare a salariului
  20. Act adițional conform Art. 41. lit. f) - de modificare a timpului de muncă și timpului de odihnă
  21. Decizie de detașare conform Art. 45
  22. Decizie conform Art. 50. lit. a) - de suspendare a CIM pe perioada concediului de maternitate
  23. Decizie conform Art. 50. lit. b) - de suspendare a CIM pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă
  24. Decizie conform Art. 50. lit. c) - de suspendare a CIM pe perioada carantinei
  25. Decizie conform Art. 50. lit. d) - de suspendare a CIM pe perioada exercitării unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești
  26. Decizie conform Art. 50. lit. e) - de suspendare a CIM pe perioada îndeplinirii unei funcții de conducere salarizate în sindicat
  27. Decizie conform Art. 50. lit. f) - de suspendare a CIM în caz de forță majoră
  28. Decizie conform Art. 50. lit. g) - de suspendare a CIM în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală
  29. Decizie conform Art. 50. lit. h) - de suspendare a CIM de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei
  30. Decizie conform Art. 50. lit. i) - de suspendare a CIM în alte cazuri expres prevăzute de lege
  31. Decizie conform Art. 51. lit. a) - de suspendare a CIM pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani
  32. Decizie conform Art. 51. lit. b) - de suspendare a CIM pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani
  33. Decizie conform Art. 51. lit. c) - de suspendare a CIM pe perioada concediului paternal
  34. Decizie conform Art. 51. lit. d) - de suspendare a CIM pe perioada concediului pentru formare profesională
  35. Decizie conform Art. 51. lit. e) - de suspendare a CIM pe toata durata mandatului exercitării unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local
  36. Decizie conform Art. 51. lit. f) - de suspendare a CIM pe perioada participării la grevă
  37. Decizie conform Art. 51. al. (2) - de suspendare a CIM pentru absența nemotivată a salariatului
  38. Decizie conform Art. 52. lit. a) - de suspendare a CIM pe durata cercetării disciplinare prealabile
  39. Decizie conform Art. 52. lit. b) - de suspendare a CIM în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești
  40. Decizie conform Art. 52. lit. c) - de suspendare a CIM în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare
  41. Decizie conform Art. 52. lit. d) - de suspendare a CIM pe durata detașării
  42. Decizie conform Art. 52. lit. e) - de suspendare a CIM pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor
  43. Decizie conform Art. 54 - de suspendare a CIM prin acordul părților, pentru studii sau pentru interese personale
  44. Decizie conform Art. 55. lit. b) - de încetare a CIM ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea
  45. Decizie conform Art. 56. lit. a) - de încetare a CIM la data decesului salariatului
  46. Decizie conform Art. 56. lit. a) - de încetare a CIM în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii
  47. Decizie conform Art. 56. lit. a) - de încetare a CIM la data decesului angajatorului persoană fizică de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii
  48. Decizie conform Art. 56. lit. b) - de încetare a CIM la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții salariatului sau a angajatorului persoană fizică
  49. Decizie conform Art. 56. lit. b) - de încetare a CIM la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de punere sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică
  50. Decizie conform Art. 56. lit. c) - de încetare a CIM la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare
  51. Decizie conform Art. 56. lit. c) - de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate
  52. Decizie conform Art. 56. lit. c) - de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei anticipate parțiale
  53. Decizie conform Art. 56. lit. c) - de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei anticipate
  54. Decizie conform Art. 56. lit. c) - de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare
  55. Decizie conform Art. 56. lit. d) - de încetare a CIM ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătoreasca definitivă
  56. Decizie conform Art. 56. lit. e) - de încetare a CIM ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare
  57. Decizie conform Art. 56. lit. f) - de încetare a CIM ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești
  58. Decizie conform Art. 56. lit. g) - de încetare a CIM de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei
  59. Decizie conform Art. 56. lit. h) - de încetare a CIM ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția
  60. Decizie conform Art. 56. lit. i) - de încetare a CIM la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată
  61. Decizie conform Art. 56. lit. j) - de încetare a CIM ca urmare a retragerii acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani
  62. Decizie conform Art. 61. lit. a) - de încetare a CIM în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară
  63. Decizie conform Art. 61. lit. b) - de încetare a CIM în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală
  64. Decizie conform Art. 61. lit. c) - de încetare a CIM în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat
  65. Decizie conform Art. 61. lit. d) - de încetare a CIM în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat
  66. Decizie conform Art. 65. - de încetare a CIM determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia
  67. Decizie conform Art. 81. al. (7) - de încetare a CIM la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv
  68. Decizie conform Art. 81. al. (8) - de încetare a CIM dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă
  69. Decizie conform Art. 81. al. (1) - de încetare a CIM prin demisie cu preaviz
  70. Decizie conform Art. 68. - de încetare a CIM determinată de desființarea locului de muncă prin concediere colectivă
  71. Decizie conform Art. 31. alin. 3) - de încetare a CIM pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă
  72. Decizie conform Art. 50. lit. h) - de încetare a CIM ca urmare a nereînnoirii avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare exercitării profesiei
  73. Decizie de încetare a suspendării CIM
  73. Act adițional pentru alinierea la prevederile OUG 82/2017 (pentru aplicarea OUG 79/2017)

 • Odată achiziționate, documentele pot fi accesate și descărcate online din contul dvs. timp de 12 luni.
  În această perioadă, toate actualizările datorate modificărilor legislative sunt gratuite, documentele fiind actualizate automat în contul dvs.

  ->> Informații privind modalitatea de comandă, plată și livrarea produselor

  Pentru alte detalii, nu ezitați să ne contactați folosind formularul de contact.

 • Model: DSC003

 • Fiți primul care își spune părerea.  Spune-ți părerea.  Content

  Descărcare & Plată

  Plățile se pot face direct cu cardul sau prin OP/depunere de numerar. Mai multe informații obțineți dând click pe imaginea de mai jos  Descărcare & Plată