Decizii CIM Pachet complet DOC


Adaugă la descărcări:


 • Descriere
 • Detalii
 • Comentarii

În acest pachet găsiți toate deciziile de care aveți nevoie în materie de resurse umane.
Cuprins (documentele enumerate mai jos sunt în format editabil DOC):
Acte adiționale de modificare a contractului individual de muncă

 1. Act adițional de modificare a duratei CIM conform Art. 41. lit. a)
 2. Act adițional de modificare a locului muncii conform Art. 41. lit. b)
 3. Act adițional de modificare a felului muncii conform Art. 41. lit. c)
 4. Act adițional de modificare a condițiilor de muncă conform Art. 41. lit. d)
 5. Act adițional de modificare a salariului conform Art. 41. lit. e)
 6. Act adițional de modificare a timpului de muncă și timpului de odihnă conform Art. 41. lit. f)
 7. Decizie de detașare conform Art. 45

Decizii de suspendare a contractului individual de muncă:

 1. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului de maternitate conform Art. 50. lit. a)
 2. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă conform Art. 50. lit. b)
 3. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada carantinei conform Art. 50. lit. c)
 4. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada exercitării unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești conform Art. 50. lit. d)
 5. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada îndeplinirii unei funcții de conducere salarizate în sindicat conform Art. 50. lit. e)
 6. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă în caz de forță majoră conform Art. 50. lit. f)
 7. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condițiile Codului de procedură penală conform Art. 50. lit. g)
 8. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizațiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei conform Art. 50. lit. h)
 9. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă în alte cazuri expres prevăzute de lege conform Art. 50. lit. i)
 10. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani conform Art. 51. lit. a)
 11. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani conform Art. 51. lit. b)
 12. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului paternal conform Art. 51. lit. c)
 13. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada concediului pentru formare profesionala conform Art. 51. lit. d)
 14. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe toată durata mandatului exercitării unor funcții elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local conform Art. 51. lit. e)
 15. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe perioada participării la grevă conform Art. 51. lit. f)
 16. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pentru absența nemotivată a salariatului conform Art. 51. al. (2)
 17. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe durata cercetării disciplinare prealabile conform Art. 52. lit. a)
 18. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă în cazul în care angajatorul a formulat plângere penala împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești conform Art. 52. lit. b)
 19. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activității, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare conform Art. 52. lit. c)
 20. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe durata detașării conform Art. 52. lit. d)
 21. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor conform Art. 52. lit. e)
 22. Decizie de suspendare a contractului individual de muncă prin acordul părților, pentru studii sau pentru interese personale conform Art. 54

Decizii de încetare a contractului individual de muncă

 1. Decizie de încetare a CIM ca urmare a acordului părților, la data convenită de acestea conform Art. 55. lit. b)
 2. Decizie de încetare a CIM la data decesului salariatului conform Art. 56. lit. a)
 3. Decizie de încetare a CIM în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii conform Art. 56. lit. a)
 4. Decizie de încetare a CIM la data decesului angajatorului persoană fizică de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii conform Art. 56. lit. a)
 5. Decizie de încetare a CIM la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții salariatului sau a angajatorului persoană fizică conform Art. 56. lit. b)
 6. Decizie de încetare a CIM la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de punere sub interdicție a salariatului sau a angajatorului persoană fizică conform Art. 56. lit. b)
 7. Decizie de încetare a CIM la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare conform Art. 56. lit. c)
 8. Decizie de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate conform Art. 56. lit. c)
 9. Decizie de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei anticipate parțiale conform Art. 56. lit. c)
 10. Decizie de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei anticipate conform Art. 56. lit. c)
 11. Decizie de încetare a CIM la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare conform Art. 56. lit. c)
 12. Decizie de încetare a CIM ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă conform Art. 56. lit. d)
 13. Decizie de încetare a CIM ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de reintegrare conform Art. 56. lit. e)
 14. Decizie de încetare a CIM ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești conform Art. 56. lit. f)
 15. Decizie de încetare a CIM de la data retragerii de către autoritățile sau organismele competente a avizelor, autorizațiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei conform Art. 56. lit. g)
 16. Decizie de încetare a CIM ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția conform Art. 56. lit. h)
 17. Decizie de încetare a CIM la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată conform Art. 56. lit. i)
 18. Decizie de încetare a CIM ca urmare a retragerii acordului părinților sau al reprezentanților legali, în cazul salariaților cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani conform Art. 56. lit. j)
 19. Decizie de încetare a CIM în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară conform Art. 61. lit. a)
 20. Decizie de încetare a CIM în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală conform Art. 61. lit. b)
 21. Decizie de încetare a CIM în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să își îndeplinească atribuțiile corespunzătoare locului de muncă ocupat conform Art. 61. lit. c)
 22. Decizie de încetare a CIM în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat conform Art. 61. lit. d)
 23. Decizie de încetare a CIM determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia conform Art. 65.
 24. Decizie de încetare a CIM la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale ori parțiale de către angajator la termenul respectiv conform Art. 81. al. (7)
 25. Decizie de încetare a CIM dacă angajatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă conform Art. 81. al. (8)

Dosarele vor fi gata în doar 3 pași: completare cu datele angajaților și ale firmei - > listare - > îndosariere.
Acest pachet vă scapă de amenzi și vă lasă timp pentru lucrurile cu adevărat importante - dezvoltarea afacerii dvs.

 • Odată achiziționate, documentele pot fi accesate și descărcate online din contul dvs. timp de 12 luni.
  În această perioadă, toate actualizările datorate modificărilor legislative sunt gratuite, documentele fiind actualizate automat în contul dvs.

  ->> Informații privind modalitatea de comandă, plată și livrarea produselor

  Pentru alte detalii, nu ezitați să ne contactați folosind formularul de contact.

 • Model: DSC001

 • Fiți primul care își spune părerea.  Spune-ți părerea.  Content

  Descărcare & Plată

  Plățile se pot face direct cu cardul sau prin OP/depunere de numerar. Mai multe informații obțineți dând click pe imaginea de mai jos  Descărcare & Plată